Hållbarhet för Separett

Vår vision är att bidra till en bättre livskvalitet för de många med våra vattenfria toalettlösningar. Detta är något som genomsyrar vår organisation och speglar vårt arbetssätt. Vår snabba, globala expansion gör det möjligt för oss att lägga ned mer resurser på att i framtiden utveckla produkter särskilt anpassade för delar av världen där behovet av våra produkter är som störst. 

Vårt non-profit samarbete med organisationen X-runner som arbetar för en bättre sanitet i Lima, Peru

Vårt non-profit samarbete med organisationen X-runner som arbetar för en bättre sanitet i Lima, Peru

Sanitet för alla

'En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom [...] Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus' - FNs Globala Mål

FNs globala mål 6FNs globala delmål 6.2

 Mål 6.2 - Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla

Några av våra pågående projekt

Separetts VD och Vice VD besöker de första installationerna i Kina

Separetts VD och Vice VD besöker de första installationerna i Kina

Separett i Kina

Lima, Peru tillsammans med organisationen X-runner

Lima, Peru tillsammans med organisationen X-runner

Separett i Peru

Sucre, Bolivia tillsammans med organisationen SNV

Sucre, Bolivia tillsammans med organisationen SNV

Separett i Bolivia

På arbetsplatsen

På Separett sätter vi personalens välmående i centrum där medarbetarna själva har tagit fram 'Spelregler' för det dagliga samarbetet och umgänget på företaget.

Läs våra gemensamma Mål och Spelregler här.

Separetts produktion

Kompetenssäkrad Industri
'När personalen utvecklas så utvecklas våra produkter och kvaliteten höjs i vår leverans. Då blir kunderna nöjdare och försäljningen ökar. Tittar man bara på sista raden så kan kompetensförsörjning se dyrt ut. Egentligen är det tvärtom. Vi har inte råd att ha kompetensbrist. Ge katten i att köpa in den där maskinen och satsa på personalen istället!'
– Separetts VD Mikael

Läs hela intervjun med Mikael här


Arbetsmiljö & Hälsa

Nedan följer exempel på förmåner som alla Separetts anställda har rätt till:
- Friskvårdsbidrag samt möjlighet att träna på arbetstid 1 h/vecka
- Tillgång till Gym, Bastu och Dusch på arbetsplatsen
- Möjlighet till massage på arbetstid 1 gång/mån
- En varierad fruktkorg som erbjuder frukt dagligen
- Gemensam tid för frukost och eftermiddagsfika under arbetstid
- Möjlighet att ge blod på arbetstid
- Återkommande hälsokontroll finansierat av Separett
- Vinstandelsstiftelse
- Kontinuerliga 'Tid för mig' samtal med närmsta chef för uppföljning om individens välmående och målsättning

 Separett Sverige

Jämställdhet & Mångfald
För oss på Separett är mångfald och jämställdhet en självklarhet - vi välkomnar alla. Vår senaste rekrytering till Separett-teamet gjordes tillsammans med 'Gör Plats' som är Arbetsförmedlingens satsning för att hjälpa människor med en funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. 

LOTS som verktyg
LOTS® är ett verktyg och en process som används för att utveckla ledare, team och företag som hjälper oss att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut på ett hållbart sätt. LOTS har länge varit ledstjärnan för Separetts framgångsrika förändringsresa där VD Mikael är certifierad LOTS-coach. Alla olika avdelningar på Separett genomgår årligen en LOTS för att arbeta fram en plan som följs upp under året.

Se intervjun med Mikael här

Innovation

Vi tror på innovation och utveckling för att kunna nå våra gemensamma mål. År 2015 flyttade Separett sin verksamhet från Skinnebo, Gislaved till Värnamo bara ett stenkast från E4an. Detta för att kunna rekrytera kompetens och ha närhet till flera universitet, högskolor och yrkeshögskolor för främjad innovation. 

UniversitetsarbeteJU-studenter vinner uppsatstävling med sin marknadsanalys för Separett

Idag är vi oerhört stolta över vårt nära samarbete med bland annat Campus Värnamo och Jönköping International Business School där vi ofta inkluderar studenter från hela världen i jakten på nya tankesätt och för att förbereda oss inför framtida utmaningar.  

TED-vecka med Separett

Ett exempel på detta är TED-veckan (Teknik Ekonomi Design) på Campus Värnamo som var ett internationellt samarbete mellan Separett, Tekniska Högskolan i Jönköping, Indian Institute of Technology i Guwahati och Sami Shamoon College of Engineering i Israel. Under en vecka fick studenterna i uppgift att ta fram en ny vattenfri toalettlösning med fokus på användare i fattiga delar av världen.

Läs mer om TED-veckan här