Frystoaletter

En frystoalett hanterar allt toalettavfall på ett enkelt och luktfritt sätt – genom att frysa det.

Vad är en frystoalett?

En frystoalett är en torrtoalett som har samma funktion som en frysbox och fryser därmed ned toalettavfallet. Frystoaletter har många olika användningsområden där det enda kravet på installation är tillgång till el – inget vatten, avlopp, kemikalier eller ventilation behövs. Då frystoaletten ej kräver någon fast installation så kan toaletten även flyttas till ett annat utrymme vid behov.

Toaletten är utrustad med en behållare som innan användning kläs med en latrinsäck, förslagsvis Separetts komposterbara biosäck. Efter användning så fryser toaletten snabbt ned urin, fast avfall samt toalettpapper. Den snabba nedfrysningsprocessen stoppar bakterieutvecklingen som gör att toalettavfallet inte hinner skapa luktbildning som i vanliga fall uppstår, detta gör att avfallet i frystoaletten blir luktfritt.

När behållaren i frystoaletten är full töms innehållet i en lämplig uppsamlingsbehållare, vi rekommenderar Separetts kompost Roslagskomposten där både hushållsavfall och toalettavfall kan samkomposteras. Det är rekommenderat att blanda toalettavfallet med ett organiskt uppsugande material i komposten.

Separetts frystoalett 

Separetts frystoalett Freeze 2000 är en mycket omtyckt produkt som endast behöver el (230 V) för att fungera. Utan krav på fast installation tar den hand om toalettavfallet i nästan vilket utrymme som helst. Separett Freeze 2000 fungerar som en frysbox där toaletten är redo att användas efter att ha varit ansluten till ett elnät i en timme. Temperaturen i frystoaletten ligger omkring -18°C och på toalettens baksida finns ett vred som visar kylningens effektnivå och där temperaturen på toaletten kan regleras.

Frystoaletten lämpar sig väl som både tillfällig toalettlösning vid olika typer av renoveringar och som en permanent toalettlösning i framförallt fritidshus. Den kan även användas som en extratoalett eller natt-toalett. Frystoaletten är optimalt framtagen för ett hushåll med upp till 4 personer men vid kontinuerlig tömning har toaletten en obegränsad kapacitet. Latrinbehållaren har en volym på 20 liter och är utrustad med handtag för enkel tömning. Separetts frystoalett omfattas av en treårig garanti och frystoaletten är, som alla våra elektriska toaletter, CE-godkända.

Detta kan en frystoalett användas till

En frystoalett har många olika användningsområden och passar perfekt i utrymmen med tillgång till el. Separett Freeze 2000 lämpar sig väl som exempelvis en permanent toalettlösning i framförallt fritidshus men även som en extratoalett i gäststugan, på byggarbetsplatser eller vid renovering av befintligt badrum. Om man är ute efter en mer permanent toalettlösning med fast installation så rekommenderar vi en av våra Förbränningstoaletter eller Urinseparerande toaletter (observera att dessa toaletter behöver tillgång till ventilation samt el eller batteri/solceller beroende på modell). Om man ej har tillgång till varken el eller ventilationsmöjligheter rekommenderar vi en av våra Bärbara toaletter som enkelt kan flyttas vid behov.

Fritidshuset

I nordiska fritidshus är ofta vattentillgången begränsad där man gärna sparar vattnet till något mer värdefullt än att spola iväg sitt avfall med. I dessa fall är en vattenfri toalettlösning att föredra. Frystoaletten Freeze 2000 behöver endast el för att fungera och passar således bra i fritidshus som har tillgång till elnät. Om en frystoalett inte passar i just er situation så rekommenderar vi våra förbränningstoaletter i CINDI®-serien (vid installation av en förbränningstoalett krävs ventilation och el) samt våra urinseparerande toaletter i Villa®-serien (vid installation av en urinseparerande toalett krävs ventilation samt el eller batteri/solceller) som bra alternativ i fritidshus. Dessa tre olika typer av toalettlösningar skiljer sig åt när det kommer till både funktion och efterhantering av avfallet. Mer information hittar ni under respektive produktkategori. Är ni osäker på om en frystoalett, urinseparerande toalett eller förbränningstoalett passar bäst i just ert fritidshus så är ni alltid välkomna att kontakta oss på Separett för rådgivning.

Renovering

Frystoaletter lämpar sig bra som en tillfällig toalettlösning vid exempelvis en badrumsrenovering hemma i ett permanentboende eller på en byggarbetsplats. En timme efter anslutning till el så är toaletten redo att användas. Efter renoveringen så kan toaletten förvaras i ett utrymme och sedan användas igen när tillfället ges. Fördelen med att frystoaletten inte kräver någon fast installation gör det möjligt att flytta toaletten vid behov.

Båten

En båttoalett kan lämpa sig olika bra för olika situationer och behov. Beroende på vilken typ av båt man äger, hur mycket eller lite plats man har till en toalett på sin båt samt vad man har för installationsmöjligheter. Är det just en båttoalett ni söker? Då rekommenderar vi er att se över alla alternativa toalettlösningar eller kontakta oss för att kunna hitta den toalett som passar just ert behov.

Husvagnen/Husbilen

Till en husbil, husvagn eller hus på hjul finns det olika toaletter som passar olika förutsättningar. Mycket beroende på installationsmöjligheter, platstillgång samt önskad hantering av toalettavfall. Elnät krävs för att kunna använda en frystoalett i husbil. Andra toalettlösningar som är populära till hem på hjul är: Separetts förbränningstoaletter där fördelen är den minimala efterhanteringen i att avfallet blir till en liten mängd aska som kan slängas i hushållssoporna eller i rabatten. Det som är viktigt att ha i åtanke är att el samt ventilation krävs för att installera en förbränningstoalett i husvagn eller husbil. Ett annat alternativ kan vara en av våra urinseparerande toaletter. Urinseparerande toaletten Villa 9000 behöver el och ventilation medan urinseparerande toaletten Villa 9010 behöver batteri/solceller samt ventilation. Ett tredje alternativ för den kreativa är att bygga ihop sin DIY toalett med Separetts urinseparerande Torrdass. Denna toalettlösning är en mer simpel variant som varken kräver el, vatten eller ventilation för att fungera.

Våra priser på frystoaletter

Det totala priset på vår frystoalett är inköpspriset, driftskostnaden samt eventuella tillköp av tillbehör. Det rekommenderade priset på Separett Freeze 2000 är: 15 995kr och toaletten har en energiförbrukning på: 0,73 kWh/dygn vilket genererar driftkostnaden beroende på vad hushållet i fråga har för elavtal.

När frystoaletten Freeze 2000 ej kommer att användas under en längre period kan man stänga av toaletten samt koppla ifrån eluttaget vilket sparar både energi och pengar (innan detta görs bör innehållet i toalettens latrinbehållare tömmas).

Tillbehör

När man köper en frystoalett från Separett ingår en latrinbehållare, 10st komposterbara biosäckar samt en barnsits från Sally-serien. Tillbehör som kan behöva köpas till förutom dessa är en kompost som står för efterhanteringen av avfallet, fler biosäckar till latrinbehållaren och eventuellt en extra latrinbehållare efter en längre användning av frystoaletten.

Påsar
Påsarna som rekommenderas till frystoaletten Freeze 2000 är Separetts komposterbara biosäckar som sakta bryts ned tillsammans med toalettavfallet vid kompostering. Påsar till frystoalett kan köpas online på Separetts webshop eller hos en av våra auktoriserade återförsäljare.

Kompost
Toalettavfallet från frystoaletten komposteras med fördel i Separetts Roslagskompost som uppfyller kraven för samkompostering av hushålls- och toalettavfall. Roslagskomposten har en stor volym med hög kapacitet och tillser att avfallet hanteras på ett naturligt sätt. Roslagskomposten är lämplig för samkompostering av hushållsavfall för fem personer. Mer information finns på Roslagskompostens produktsida.

Latrinbehållare
Till frystoaletten Freeze 2000 ingår en latrinbehållare med handtag som rymmer 20 liter, denna behållare byts enkelt ut vid behov. Extra latrinkärl till frystoaletten Freeze 2000 finns tillgänglig att köpa online på Separetts webshop eller hos en av våra auktoriserade återförsäljare runtom i landet.

Skötsel av en frystoa

För att säkerställa att frystoaletten Freeze 2000 håller sig fin och fräsch över tid rekommenderas rengöring av toaletten med en fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel. Vid behov spolas latrinbehållaren ur mellan tömningarna och över en ännu längre period så är det även möjligt att byta ut latrinbehållaren om så önskas. På så sätt kan frystoaletten användas under en lång tid.

Om toaletten ej kommer att användas under en längre period, exempelvis vid vinteruppehåll från sommarstugan, så bör man förbereda toaletten för långtidsförvaring genom att stänga av strömbrytaren och dra ur kontakten från frystoaletten. Därefter tömning samt rengöring av latrinbehållaren.