Komposter

I en latrinkompost kan även hushålls- och trädgårdsavfall komposteras ihop med latrinet.

Latrinavfallet måste komposteras i en tätslutande behållare, som ex. Roslagskomposten, under minst 12 månader innan de kan användas som mull eller kastas på en vanlig trädgårdskompost.

 

Vi rekommenderar att alltid höra med din kommuns miljökontor vad som gäller angående latrinhantering innan du installerar och använder våra toalettlösningar.