X-runner - Bättre miljö och hälsa med urinseparerande toaletter i Lima, Peru

"Idag lever 2,5 miljarder människor i världen med bara ett hål i marken eller en hink i garderoben som toalett. Det är ett stort problem för både deras miljö och hälsa. Många dör, mestadels barn, till exempel som ett resultat av coli-bakterier ", säger Mikael Billsund, VD på Separett.

 

I slumkvarteren i Perus torra huvudstad Lima görs ansträngningar för att lösa det brådskande problemet med brist på tillgång till säker, pålitlig och värdig sanitet. "I Limas slumområden finns det en och en halv miljon människor som bara har ett hål i marken som en toalett. Där har vi tillsammans med det sociala företaget x-runner Venture börjat installera urinseparerande toaletter, förklarar Mikael Billsund. X-runner har framgångsrikt tillhandahållit sin tjänst i över fem år nu. X-runner-tjänsten består av installationen av en modell av Separett Villa-toaletten, en hämtningstjänst varje vecka och en säker och fullständig hantering av avfallet. Nyligen har organisationen installerat sin 800: e toalett och levererar nu en pålitlig och hållbar sanitetslösning till över 4000 personer, i mer än 160 samhällen i 3 stora distrikt i södra delen av Lima.

"Samarbete med x-runner är ett ideellt projekt för oss. Det är vårt sätt att visa vårt engagemang för världens befolkning och för att de mest utsatta och fattiga ska kunna ha bättre toaletter och därmed ett mer värdigt sätt att leva ", förklarar Mikael Billsund.

Bättre liv med bättre toaletter

X-runners system förbättrar livet för sina användare på flera sätt.

En bättre miljö p.g.a. att avfallet avlägsnas från hushållen och samhället på ett säker sätt. Dessutom sparar torrtoalettanvändare stora mängder vatten, vilket är av stor vikt med tanke på bristen i området.

Den sociala påverkan som systemet innebär är huvudsakligen relaterad till förbättrade hygienvanor, den säkerhet och den integritet som toaletten ger familjen i hushållet.

X-runner-systemet förbättrar förutsättningarna för användarnas hälsa. "Risken att bli sjuk av kolibakterier minskar; flugor och andra insekter blir färre och ingen påverkas av dålig lukt. Människors liv har förändrats, säger Mikael Billsund. Även om hälsoeffekter är svåra att mäta, så kan x-runner tack vare externa variabler som vattenkvalitet och närvaro av skräpdump hantera en uppsättning av indikatorer som specifikt mäter övergången från att använda en groplatrin (ett hål i marken) till att ha en torrtoalett med hämtning av avfallet varje vecka.

Några stora förbättringar som x-runners arbete bidrar till är möjligheten för barn och gravida att på ett bekvämt och säkert sätt kunna använda toaletten. Detta har tillsammans med minskad lukt och insekter, en påtagligt minskad  inverkan på den stress invånarna utsetts för och behöver hantera dagligen. Även om det är svårt att verkligen beskriva skillnaden som sanitetssystemet gör för familjens dagliga liv, talar användarnas vittnesmål för sig själva:

Teresa
”Det är stor skillnad mellan latringropen och denna toalett. Latringropen luktar och får dig att skämmas varje gång människor kommer på besök. X-runner-toaletten är finare och mer hygienisk för alla.”

 

Ana
”Mina barn föredrar att använda den här toaletten framför latringropen. Den är bättre än den tidigare eftersom barnen brukade vara rädda för att gå in där och även för att det inte var något ljus där inne. Nu är de mer bekväma att gå på toaletten. Toaletten drar inte till sig flugor som innan, vilket var det största problemet som påverkade barnen.”

 

Henry
”Toaletten genererar mindre lukt och vi behöver inte använda något vatten. Förut slösande vi vatten varje gång vi hade använt toaletten.”

 

Gladys
”Det var svårare att använda latringropen och p.g.a. flugorna ådrog vi oss ofta urinvägsinfektioner, vissa flickor fick det upp till fyra gånger per år. Men med den här toaletten får vi inga urinvägsinfektioner längre.”

 

Läs mer om X-runners arbete på deras hemsida
xrunner-venture.org