World Toilet Day 2020

Att ha tillgång till sanitet hör till en av våra mänskliga rättigheter, trots det lever en tredjedel av världens befolkning idag utan sanitära lösningar.

World Toilet Day 2020

Att få möjligheten till att i lugn och ro kunna uträtta sina behov i en ren miljö med tillgång till vatten är en självklarhet för oss i Sverige men associeras av människor i många andra länder med lyx.

Sanitetskrisen 🌎

Den 19 november varje år uppmärksammas den globala sanitetskrisen av FN och toalettens stora betydelse lyftes fram. Då uppmärksammas vad saknaden av toalett och sanitära lösningar innebär för både människa och miljö. World Toilet Day 2020

Man förstår ju att alla människors avfall måste ta vägen någonstans för att inte bakterier och parasiter ska sprida sig till människans närmiljö och vattenkällor. Faktum är att spridningar av bakterier och parasiter i dricksvatten orsakar 800 barns död varje dag. Sjukhus med saknaden av sanitära lösningar bidrar också till ökad risk för bakteriespridning och infektioner.

Toaletter, rent vatten och god hygien bildar ett starkt skydd mot pågående och framtida sjukdomsutbrott.

Miljö 🌱X-runner venture

Hållbara sanitetssystem använde avfallet för att på ett säkert sätt boosta jordbruket men också för att minska utsläpp för att kunna generera grönare energi. 

Översvämning, torka och stigande havsnivåer hotar sanitetssystemen. Alla måste ha tillgång till hållbara sanitetslösningar som tål klimatförändringar och håller samhällen friska och fungerande. 

World toilet day behövs för att uppmärksamma dessa frågor då de ofta bli åsidosatta av politiker och myndigheter. #WorldToiletDay

👉 Läs mer om Separetts hållbarhetsarbete mot sanitet för alla här

 

Toalettfakta 🚽
  • Uppskattningsvis tillbringar en människa under sin livstid 92 dagar på toaletten 💩
  • En människa bajsar ca 6 ton bajs under sin livstid, lika mycket som vad 5 noshörningar väger 🦏
  • En vanlig vattentoalett använder ca 35 liter vatten per person och dygn 💧