Spara vattnet till något mer värdefullt - World Water Day 2020 💧

 World Water Day 2020

"Vatten är vår mest värdefulla resurs, vi måste använda det mer ansvarsfullt. Vi måste balansera alla samhällets vattenbehov samtidigt som vi säkerställer att de fattigaste inte blir lämnade kvar" - UN Water

World Water Day 2020 infaller söndagen den 22 Mars och är en dag som handlar om vatten och klimatförändringar – och hur de två är sammanlänkade.

Hur kan jag spara vatten? 5 saker som du kan börja med idag:

💧 Ta 5-minuters duschar
Vattenbrist drabbar redan fyra av tio personer. Eftersom 80% av avloppsvatten aldrig behandlas är att ta kortare duschar ett bra sätt att spara denna värdefulla resurs (*1)

🥦 Ät mer växtbaserade måltider
Kostförändringar, som inkluderar växtbaserade livsmedel och hållbart livsmedel från djur, kan minska utsläppen av växthusgaser med upp till 8,0 gigaton per år koldioxidekvivalent (*2)

🧀 Kasta inte ätbar mat
Uppskattningsvis 1/3 av all mat som produceras globalt går förlorad eller går till spillo. Att minska matavfallet minskar efterfrågan på jordbruk som är en av de största vattenkonsumenterna (*3)

💻 Stäng av teknik
För närvarande är 90% av kraftproduktionen vattenintensiv. Genom att stänga av våra enheter när vi inte använder dem, desto mindre energi behöver produceras (*4)

👖 Handla hållbart
Ett typiskt jeanspar tar 10 000 liter vatten för att producera, vilket motsvarar vad en person dricker på 10 år. Att skaffa våra varor från ansvarsfulla källor kan ha stor inverkan på vattenförbrukningen och andra väsentliga resurser (*5)


På Separett...
... tillhandahåller vi vattenfria toalettlösningar vilket gör att man som Separett-kund kan fokusera på att använda vattnet till något mer värdefullt än att spola ned sitt avfall med. Idag tar många tillgången till rent vatten för givet där den största användningen för våra toaletter idag är på platser runt om i världen där det av olika anledningar är brist på vatten eller avlopp. Allt ifrån Nordiska fritidshus till Kinesiska förorter till slummen i Peru. Men i framtiden kanske rent vatten inte är en lika stor självklarhet för oss längre? 

År 2030 är ett av United Nations globala mål att ha Rent vatten och sanitet för alla. 
Kolla gärna på filmen nedan för en inblick i vårt ideella projekt med X-Runner och hur de arbetar för en bättre sanitet och hygien genom att installera våra vattenfria toaletter i Lima, Peru.Ta hand om er,
/ Team Separett


Källor:
(*1) ActNow – UN campaign: www.un.org/en/actnow

(*2) IPCC (2019), Climate Change and Land: an IPCC special report: https://www.ipcc.ch/srccl/

(*3) FAO (2011): http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/

(*4) UNESCO (2014), UN World Water Development Report: Water and Energy: https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2014-water-energy/

(*5) ActNow – UN campaign: www.un.org/en/actnow