Kompostera mera– för en grönare trädgård

Tillhör du också dem som vill ha grönt härligt gräs att springa barfota i, en prunkande rabatt, ett dignande jordgubbsland och det vackraste äppleträdet i grannskapet?

Då är det dags att skaffa en kompost som passar dina behov. Hos oss hittar du Roslagskomposten, som är en latrinkompost där du kan kompostera både toalett- och hushållsavfall tillsammans. En bra lösning för att du enkelt och på egen hand ska kunna producera jordförbättring.

Kontrollera kommunens bestämmelser
I alla kommuner finns bestämmelser för kompostering. Innan du skaffar en kompost bör du kontrollera vad som gäller i din kommun. Vid latrinkompostering krävs alltid tillstånd, så tänk på att skicka in en ansökan i god tid. Du hittar ofta information och blanketter på kommunens hemsida. Bestämmelserna kan variera, men när det gäller latrinkompostering brukar de innebära:
– att behållaren ska ha en tät botten så att eventuella smittsamma organismer inte ska kunna nå grundvattnet
– att materialet ska ligga i behållaren en viss tid efter sista påfyllningen, vanligen i 12 månader men ibland längre
– att kompostbehållaren ska ha en viss volym, för fritidshus i regel 350 liter i två behållare om det bara är toalettavfall och 500 liter om även hushållsavfall ska komposteras. Vid permanent boende krävs ofta den dubbla volymen.

När det gäller hushållsavfall ska komposten i regel vara isolerad, ventilerad och skadedjurssäker och du ska placera och sköta den så att du inte stör dina grannar.

Innan du börjar
Börja med att fundera på var du ska placera komposten. Välj helst en skuggig plats. Se till att det finns plats för två behållare och att det finns utrymme att arbeta med komposten. Det kan till exempel vara bra att det finns plats för en skottkärra när du ska tömma komposten. Jämna till marken så att den är så plan som möjligt.

Om du komposterar hushållsavfall är det också bra att ha strömaterial till hands. Det behövs för att få bra funktion på kompostprocessen.

Strömaterial kan vara sågspån, kutterspån, halvmultnad lövkompost, rivet tidningspapper eller torvmull. Observera att du inte ska använda strömaterial vid enbart latrinkompostering. Då blir det för lite vätska och näring för att du ska kunna få hög effekt på komposteringen.

Viktigt med syre, vatten och balans
I komposten kommer bakterier och mikroskopiska svampar att bryta ner materialet till sina beståndsdelar, bland annat koldioxid, vatten och näringsämnen. För att du ska få rätt typ av mikroorganismer att trivas och arbeta bra krävs att det finns tillräckligt med syre, lagom med vatten samt balans mellan näringsrikt och näringsfattigt material.

Lätt att sköta
I Roslagskomposten kan du samkompostera hushålls- och latrinavfall. Den är lätt att sköta men hanteras på olika sätt beroende på vilken toalettlösning du har. Har du till exempel en urinseparerande toalett, där urinen exempelvis leds till infiltration eller till en Ejektortank, har du mindre vätska i komposten och skötseln anpassas till det. Har du en toalett som inte separerar urinen från det torra avfallet har du mer vätska att ta hand om och skötseln blir annorlunda. Allt finns enkelt och detaljerat beskrivet i vår användarmanual.